9016

Info
Modern şehir hayatı ve onun beraberinde getirdiği “hız” günümüzün en büyük sıkıntılarından biridir.İnsanın temel ihtiyaçları asla değişmediği halde, süregelen yaşam ve berberinde getirdiği sorumluluklar ivmelenerek artmaktadır. Gelişen teknolojilere bağlı olarak her geçen gün daha hızlı çalışmakta, üretmekte ve tüketmekteyiz. Bu hıza ayak uydurmaya çalışan modern şehir insanı daha tatminsiz ve içinde bulunduğu rekabetçi perspektifin etkisiyle kendi kendini tüketmektedir.

Bu tükenişin önüne geçebilmek için özüne dönmesi en etkili yoldur. Bahsi geçen bu öz doğanın ta kendisidir. Rekabet ve stresten uzakta beslenme ve barınma gibi ihtiyaçları karşılayan, modern köy kurgusu kurmak ; sürdürülebilir ekolojik yaşamı ortaklaşan ve paylaşan bir sistem oluşturmak amaçtır.
Çerkeş öngörülen bu yaşam biçimini hayata geçirmek için iyi bir fırsattır. İnsanı temel alan ve kendi kendine yetebilen bir komün olan Çerkeş doğal yaşam merkezi küreselleşmenin yarattığı homojen mekanların dışında, yerel kimliğini ve özelliklerini koruyan bir kompleks olarak tasarlandı.
Proje alanına yerleşirken; arazinin doğal eğimi ve halihazırdaki sulama imkanları düşünülerek tarım ve bahçecilik ulu çayın kuzeyinde konumlandırılmıştır. Yapılaşmadan en uzakta bulunan bu alan, araç yolundan da kopartılarak organik tarım için uygun, izole bir alan oluşturulmuştur.
Hakim kuzeydoğu rüzgarı ile taşınan kokuların konaklama ve rekreasyon alanlarına gelmesini önlemek amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvan ahırları ile ek tesisleri kuzeybatıda planlanmıştır
Projenin sürdürülebilirliği kapsamında tarım ve hayvancılık işlevleri aynı bölgede yer almaktadır. Tesiste doğal bir yaşam döngüsü kurgulanmıştır; tarım ve bahçecilik için gereken gübre hayvancılıktan , hayvancılık için gereken yem ise yakınındaki tarım arazilerinden elde edilmektedir.
Dışarıdan yem ve gübre teminini ortadan kaldırmak ve kendine yeten bir sistem tasarlamak temel kaygılardan birisi olmuştur. Ana omurgayı oluşturan yol; altyapısı ile birlikte çalışmaktadır. Yaya ve servis yolu olarak hizmet veren bu omurga tarım arazisini yararak bütün ekili alanlara ulaşmakta ve mevcut kanala bağlanarak sulama kanalı olarak hizmet vermektedir.