9016

Info
Dönüşmekte olan sanayi bölgesinde bulunan proje alanı, kamuya hizmet veren kurumlar ile kültürel yapıların bulunduğu büyük bir yerleşkenin parçasıdır. Konumu itibarı ile Adana’nın bağlantı ve önemli ulaşım yolları üzerinde olup, hızlı erişebilmektedir. Proje alanının kuzeyinde bulunan Milli Mensucat Fabrika yapılarının, müze ve sosyo-kültürel alan olarak yeniden değerlendirilmesi ile bu yapıların kullanıma açılmasına bağlı olarak Turan Cemal Beriker bulvarından oluşacak olan yaya aksı tasarıma yönelik kararların omurgasını oluşturmuştur. Yapı içerisinde bulunan kamusal alanların sirkülasyonu yapının batısında kalan yaya yolundan sağlanarak, Milli mensucat fabrikasına yönelimin ve dolayısıyla yaya aksının kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır.
Ticaret odası yapısı, fonksiyonel olarak tamamen içine kapalı bir ofis binası gibi değerlendirilemez. Bünyesinde hizmet birimleri, oda yönetim birimleri ve özel çalışma alanlarını barındırır. Bu durumun doğal sonucu olarak yapı farklı kullanıcı profiline hitap eder. Bu kullanıcıların tasarlanan yapıyı etkin biçimde kullanabilmesi kaygısı, çekirdekler ve sirkülasyon alanlarının kullanıcıya bağlı olarak özelleşmesi ile çözümlenmiştir. Bu özelleşme yalnızca plan düzlemi ile kalmamış, kütleye de yansıtılmıştır. Farklı kullanıcı profillerini buluşturan bir lokal ile, kütle iki ayrı parçaya ayrılmıştır. Kamuya hizmet eden konferans, eğitim ve sergi birimleri, müze gibi sosyal mekanlar ofis kullanımının hem ayırıcısı hem bağlayıcısıdır. Yarı kamusal olan ofis programları alt parçaya, program olarak daha özelleşmiş olan ofis birimleri üst parçaya yerleştirilmiştir.