9016

Info
Mersin kentinin gelişen bölgelerinden birinde konumlanan proje arazisi, mevcut durumda farklı ölçeklerde konut, kamu, ticari yapıların ve kısmi yeşil alanların arasında kalan bir noktadadır. Kentin olası gelişim sürecinde, bölgedeki yapı yoğunluğunun artacağı göz önünde bulundurulduğunda, arazi üzerine yarışma dâhilinde önerilen "çok programlı yapı"nın bu bölgede "ortak çekim noktası" niteliğinde bir mekân oluşturması hedeflenmektedir. Ticaret ve sanayi odası özelinde kullanılacak bir ofis binasının, ek sosyal ve ticari fonksiyonlarla beraber değerlendirilmesi durumunda, yapının bünyesinde hem özel hem de günlük hayata servis veren mekanların bir araya getirilmesine olanak kılar.
Süregelen ofis uygulamalarına bakıldığında, özellikle yüksek yoğunluklu ofis binalarının kentle kesiştiği ve servis olarak iletişime geçtiği nokta yapının "baza"sıdır. Baza kütlesinin mekânsal organizasyonu, özel kullanıma tahsis edilmiş bir yapının kamusal bağlamda kent kullanımına verdiği cevaptır. Öneri proje, yüksek katlı ofis binası, baza ve zemin ilişkisi sorunsalı üzerinden bir yorum geliştirerek, yükselen bir ofis bloğu ve bazası yerine, zemini farklı kullanımlara göre kademelendirerek, parçalı bir kentsel boşluk üzerinde yatay bir ofis kurgusunu benimser.
Kamusal mekanların kent ile etkileşimini kurmak için zemin, zemin altı ve zemin üstü mekanlar birbiriyle etkileşen ve bütünleşen bir kurgu biçimdedir. İklimsel veriler değerlendirildiğinde açık alanların kullanımını sıcaklıktan koruyarak gerçekleştirme fikri, ikincil bir saçak tasarlanması yerine kentsel katmanlardan kopartılan yatay ofis bloğunun yarattığı gölgelik ile sağlanmıştır. Zemin altı kota yerleştirilen konferans ve çok amaçlı salon, müze, sergi salonu mekanları ortak bir avluda birleştirerek birbiri ile etkileşim halinde tutulmuştur.