9016

Info
İzmir’in önemli sosyal merkezlerinden Konak’ta yer alan proje alanı, körfezi çerçeveleyen Kordonboyu’na ilk paralel cadde olan Cumhuriyet Caddesi üzerindedir. Proje fikrinin oluşumuna; ofis programının gerektirdiği yoğunluğun alışagelmiş şekilde, kısmen içine kapalı yapı çözümü ile ulaşılmasına bir alternatif sunma arzusu dayanak olmuştur. Proje, kendi bünyesindeki cephe farklılıkları ile kente ve çevresindeki diğer binalara verdiği cevabı, fonksiyonel olarak parçalı yapısına dayanarak verir.
Ofis bölüntüleri ile sirkülasyon alanları arasında kalan dolaşım alanları yapının kendi mikro iklimini oluşturmaktadır. Başkanlık ve konferans/seminer salonları strüktürel farklılıkları sebebi ile yapının son üst iki katında yer almaktadır. Tüm yapı, kullanım farklılıkları ve ihtiyaçlarına göre dikey bir bölünme ile farklı kullanım saatlerine yönelik bir çözüm önermektedir.