9016

Info
E-5 karayolundan Marmara denizine uzanan Kavaklı Dere havzası, bir açık alan koridoru yaratarak Beylikdüzü ilçesini parçalara ayırmakta ve etrafındaki yerleşmeleri ve mahalleri tanımlamaktadır.
Bu dev açık alan koridoru yaklaşık 8000 m uzunluğunda ve toplam 800.000 metrekarelik alanı ile gelişmekte olan kent dokusunun nefes alacağı dev bir kent parkı olarak çalışacaktır. 1/5000 İmar planı ile bu açık alan koridoru etrafında kurgulanan kamusal yapılar ise bu dev parkı çalıştıracak programlar olarak çalışmaktadır. Bu haliyle Cemevi, Kültür merkezi, park ve spor alanı bu dev parkı çalıştıran bir kentsel akupunktur noktası olarak çalışmaktadır.
Cemevi, kültür merkezi, spor ve rekreasyon alanlarından oluşan program, gelecekte, arkasında gelişmekte olan konut alanının sosyal merkezi olarak çalışacaktır. Bu sosyal merkez ile mahalleyi ve Dev kent parkını birleştirecek bir arayüz önerilmiş, program parçaları bu arayüz etrafında organize edilmiştir.
Aleviliğin doğa ve doğa güçleri ile kurduğu ilişkiye referansla doğal malzemeler tercih edilmiştir. Strüktür ve bitiş malzemeler brüt ve doğal halleriyle kullanılmıştır. Alevi kozmolojisinde önemi olan merkezi yapı, dört yön ve kapı metaforları cem meydanında soyutlanarak kullanılmış, park ile meydan arasındaki görsel bağ güçlendirilmiştir.
Alevi ibadethanesi hep saklı kalmış, hiç bir zaman jenerik, sembolik bir biçime ve temsiliyete dönüşememiştir. İşletme açısından da mekansal açıdan da Geleneksel Anadolu evi mantığından kopmamıştır. Alevi dedesinin evi ibadet haneye dönüşmüştür, geleneksel Anadolu evinin mekansal yapısı ve malzeme kültürü ise Cemevinin özüne sinmiştir.Proje kapsamında bu tarihi ilişki tekrar ele alınmış, Geleneksel Anadolu evinin mekansal izleri ve mantığı soyutlanmıştır.
Geleneksel Anadolu evi, çift programlıdır. Mutfak, depo, ahır, avlu(taşlık), bahçe gibi göreceli olarak umuma açık programlar zemin katta, salon ve odalar gibi özel programlar üst katta kurgulanmıştır. Bu iki kat 2 ayrı strüktürel katman olarak çalışmaktadır. Zemin (Kamusal) kat yığma taş iken, Üst (Özel) kat ahşap balon frame olarak kurgulanır. Geleneksel Anadolu evlerinde işlevsel ayrım, strüktür olarak da sürdürülmüş bu yolla mekansal bir esneklik saplanmıştır. Geleneksel Anadolu evinde zemin kat topografyaya uymuş, onu yeniden tariflemiş, Üst kat ise bunun üzerinde kendi geometrik yapısı ile yerleşmiştir.