9016

Info
Yerin karakteri; kentin fiziksel özellikleri gibi somut bileşenlerin yanı sıra, zaman içinde algısal olarak ortaya çıkan soyut bileşenlerle birlikte oluşur. Selçuk, yoğun olmayan bir kentsel dokuya sahip olmakla birlikte bölgedeki antik yerleşim ve kalıntılar, burayı dünyaca ünlü turistik bir merkez haline getirmiş, algısal bir yoğunluk kazandırmıştır.Söz konusu proje, bu yoğun somut ve soyut kültürel/tarihi bileşenlerin içinde ‘yaşanan’ gündelik hayata ve onun işlevlerine odaklanır. “Kültür ve Gençlik Merkezi” olarak kurgulanan bu kamusal mekan, bu algısal yoğunluktan sıyrılmayı amaçlarken, yalın mimari duruşu ile aynı zamanda bu yoğun kültürel algı ile yarışmayan, fiziksel referanslardan kaçınan bir tavır sergiler. Kullanıcısına ve kullanıcısının bu mekandaki eylemlerine dikkat çeker.
Gençlik Merkezi, bireysel etkileşimleri arttırmayı amaçlayarak yaşayan, farklı işlevsel mekanların birbirleriyle kesiştiği, avlusunda buluştuğu, böylelikle her türlü canlı teması mümkün kılan bir yapı olarak kurgulanmıştır. Farklı işlevlere ait kütleler tek bir saçak altında toplanmıştır. Bu parçalı yapı, kompozit kütlenin her cephesine rastlayan Selçuk’un eski ve yeni yerleşim bölgelerinden, eğitim ve spor alanlarından gelen yaya akslarından katılım sağlayabilen bir geçirgenliktedir. Hem dışarıya açık ve dışarı taşabilen, hem de içeride yaşayan bir kurgudadır. Yapı, ±0.00 kotunda açık, yarı açık ve kapalı mekanlar ilişkisiyle birlikte kurgulanmış; mekanlara dağılım avludan sağlanmıştır. Avlu, yaya aksların kesiştiği toplanma ve dağılma alanıdır. Başta çevresinde kurgulanan fuaye, atölyeler ve yeme-içme mekanlarının ortak etkileşim alanı ve açık hava sineması olarak işlevlendirilmesinin yanı sıra; ilçe sakinlerinin çeşitli etkinliklerini (kermes, münazara, eğlence vs.) planlayabileceği nitelikli bir açık alan olarak öngörülmüş ve bu doğrultuda tanımlı bir boşluk yaratılmıştır. ±0.00 kotu mekanları avludan beslendiği gibi, sokağa taşabilecek nitelikte planlanmıştır.Saçaklarda gölgelik yaratan yarı açık geçişler, cephede güneş kontrolü sağlayan geri çekilmeler ve dolu yüzeyler doğal iklimlendirmeye olanak sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Yalınlık vurgusu, plastik etkinin ötesinde, konvansiyonel yapım tekniklerinin kullanımı ve sürdürülebilir mekanik çözümlerin uygulanabilir olması ile pekiştirilmiştir