9016

Info
Yarışma alanı, Tekirdağ sahil şeridi ve konut bölgesi arasında yer alır. Alan, mevcut durumda şehir otogarı olarak kullanılmakta olup, sırtını dayadığı konut bölgesi tarafında (Karlık Caddesi) kot farkı sebebiyle en yüksek noktada yaklaşık 15 metrelik bir istinat duvarına sahiptir. Eğime karşı istinat duvarı ile kurulan bu ilişki sebebiyle alan, kent merkezinde dev bir çukura dönüşmüş durumdadır. Bu durum, konut bölgesi ve sahil şeridi arasında yayanın fiziksel iletişimini koparmaktadır. Öte yandan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararlarınca, kentsel sit bölgesi içinde kalan bazı yollar yayalaştırılmış; bu alandan yarışma alanına doğru yaya akışı öngörülmüştür. Araziyle ilgili bu durum tasarım problemi olarak ele alınmış, kuzeyden ve batıdan gelen yaya akışıyla birlikte yerleşim kararları oluşturulmuştur.

Ofis hacimleri ana kütlede 5 kat boyunca, fiziksel iletişimin kolaylığı açısından kompakt olarak kümelendirilmiştir.
Hizmet binasını oluşturan farklı işlevler aynı zamanda düşeyde her katta devam eden galeri boşlukları ve zemin katta avlular ile ayrılmıştır. Kamusal erişimin yoğun olduğu zemin katın aksine 1. kat, başkanlık ofisleri ve meclis salonuna ayrılmıştır. Ayrıca bu kottan konferans salonuna erişim sağlanabilmektedir. Meclis Salonu’na 5.00 kotundan bağımsız bir giriş, Başkanlık Makamı’na özel olarak protokol otoparkından düşey sirkülasyon imkanı sağlanmıştır. Ayrıca 5.00 kotunda kreş için bağımsız bir giriş tanımlanmıştır. 9.00 kotunda yer alan ikincil giriş, Karlık Caddesi ile ±0.00 kotu arasındaki yaya sirkülasyonunu bağlamayı amaçladığı gibi; Zabıta Müdürlüğü için ana girişten ayrı bir giriş imkanı oluşturmuştur. 13.00 kotunda restoran için bağımsız giriş oluşturulmuş, bu kattan 2.bodrum kata kadar devam eden bir servis çekirdeği sosyal birimlerin kullanımına ayrılmıştır. Restorana erişim ayrıca konferans salonu fuayesi boyunca düşeyde sağlanabilmektedir.