9016

Info
Kuzeyde İzmir Çevre Yolu ile sınırlandırılmış mahalle dokusu içinde yer alan arazi, bölgenin dağ eteği üzerinde bulunmasıyla dere yataklarına inen dik bir eğime sahiptir. Öneri proje karakteri bu topografya ve çevre dokusu verileri üzerinden şekillenmiştir.
Alevi ibadeti ve Cemevi hep saklı tutulmuş, mekansal bir biçime veya temsiliyete dönüşememiştir. Cemevi’nin yapısal geleneğini sürdürmek üzere; bu mahremiyet ihtiyacı bir yol üzerinden yorumlanmış, gündelik ve sosyokültürel program ile ilişki içerisinde yeniden kurgulanmıştır. Bu yol, gündelik olandan dini olana taşıyan ritüelin bir parçası olarak planlanarak, dar geçitlerden farklı işlevlerin etrafında toplandığı avlulara ve en son ibadet mekanına ulaştırır.
İbadet, cenaze, eğitim ve kültürel programlardan oluşan program üç kümeye ayrılmış, her program kümesi kendine ait avlular etrafında konumlandırılmıştır. Arazinin sahip olduğu dik eğim, bu kümelerin aynı zamanda düşeyde ayrışmasını sağlamış ve üç ana kotta işleyen bir yapı halini almıştır. Program ayrışması, işlevsel ortaklığın yanı sıra kullanım sıklıklarına ve yoğunluğuna göre belirlenmiştir.
Her gün aktif olarak kullanılabilir olan eğitim mekanları, atölyeler, yönetim ofisleri ve hem bölge halkına hem de günlük kullanıcılara hizmet verebilen kahvehane, ±0.00 kotunda esnek kullanımlı bir avlu ile birlikte kurgulanmıştır. Eğitim alanları ve atölyeler gerektiğinde ikili gruplar halinde birleşebilirken avlu kullanımını da mümkün kılar. Cenaze evi ve cenaze evi ile doğrudan ilişkili olan mihman evi, cenaze ritüelinin (cenaze ulaşımı, cenaze namazı, toplanma ve dağılma) en kolay şekilde gerçekleşebileceği ±0.00 kotunda kıbleye yönelen ayrı bir açık alan ile birlikte planlanmıştır. -4.00 kotunda konferans salonu, fuaye, yemek salonu, kitaplık gibi sosyal ve kültürel etkinliklere ait mekanlar ve bu mekanların açıldığı avlu yer alırken, meydan evi ve küçük muhabbet meydanı gibi yalnızca ibadet mekanları, yolun ulaştığı -8.00 kotundaki son avlu etrafında şekillenmiştir.