Selçuk Gençlik Merkezi

Yerin karakteri; kentin fiziksel özellikleri gibi somut bileşenlerin yanı sıra, zaman içinde algısal olarak ortaya çıkan soyut bileşenlerle birlikte oluşur. Selçuk, yoğun olmayan bir kentsel dokuya sahip olmakla birlikte bölgedeki antik yerleşim ve kalıntılar, burayı dünyaca ünlü turistik bir merkez haline getirmiş, algısal bir yoğunluk kazandırmıştır. Söz konusu proje, bu yoğun somut ve soyut kültürel/tarihi bileşenlerin içinde ‘yaşanan’ gündelik hayata ve onun işlevlerine odaklanır. “Kültür ve Gençlik Merkezi” olarak kurgulanan bu kamusal mekân, bu algısal yoğunluktan sıyrılmayı amaçlarken, yalın mimari duruşu ile aynı zamanda bu yoğun kültürel algı ile yarışmayan, fiziksel referanslardan kaçınan bir tavır sergiler. Kullanıcısına ve kullanıcısının bu mekândaki eylemlerine dikkat çeker. Gençlik Merkezi, bireysel etkileşimleri arttırmayı amaçlayarak yaşayan, farklı işlevsel mekânların birbirleriyle kesiştiği, avlusunda buluştuğu, böylelikle her türlü canlı teması mümkün kılan bir yapı olarak kurgulanmıştır. Farklı işlevlere ait kütleler tek bir saçak altında toplanmıştır. Bu parçalı yapı, kompozit kütlenin her cephesine rastlayan Selçuk’un eski ve yeni yerleşim bölgelerinden, eğitim ve spor alanlarından gelen yaya akslarından katılım sağlayabilen bir geçirgenliktedir. Hem dışarıya açık ve dışarı taşabilen, hem de içeride yaşayan bir kurgudadır. 

Devamı...

Bilge Altuğ
Mehmet Metin Polat
Gizem Özer
Ecem Özden


Selçuk Belediyesi