Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu ve Kültür Merkezi

Mimari programın karma kullanım içeriği ve kentsel iletişim ideali doğrultusunda parçalanan kütleler pozisyonları gereği belirli bir sistem içinde bağımsızlıklarını ilan ederek komşu oldukları odağa veya parametreye göre yeniden hacim kazanırlar. Bunlardan özellikle, aynı anda ilköğretim okulu ve ana yola cephe veren kütle yükselerek kentsel bir landmark olma eğilimine girerken, aynı görevi pekiştirmek için yerden kopar ve parçalanma odağına yayayı entegre eder. Benzer şekilde konser salonunu içeren kütle etkinlik meydanına yönelerek ve aynı şekilde yerden koparak, yaya iletişimini kompleks içinde sürekli kılar. 

Devamı...

Mansiyon | 2010

Bilge Altuğ
Gülnar Ocakdan
Ozan Özdilek
Elif Aksayan
Onur Tanık
Meltem Öztürk

Çankaya Belediyesi