Gazipaşa Belediyesi

Program, kamu yapısı ve kamusal yapının kesişmesi olarak özetlenebilir, mesai saatleri dahilinde açık olan bir yapı olan belediye binası ve gece / gündüz hizmet vermesi planlanan ticaret merkezi / sosyal mekanlar birbirinin çalışma sistematiğine uyumlu bir şemada planlanmalıdır. Bu bağlamda öneri, bu iki parçanın birbirinden tamamen, kütlesel ve işlevsel olarak ayrılmasını öngörür. İki kütle arasında yaratılan kentsel boşluk iklim şartlarının zorluğu göz önünde bulundurulduğunda korunaklı bir alan sağlamaktadır. Belediye binası bulvardan geride tutularak kiralanabilir alanların ticari ve mekansal kalitesini arttırmıştır. Sinema ve yeme içme mekanları belediye ve kiralanabilir alanlardan ayrışarak bir alt kotta oluşan iç avluda bulunmaktadır. Kullanım saatlerinin farklılıkları bu ayrışma ile mekanın güvenlik sorunları olmadan kullanılabilmesine olanak sağlamıştır. Saçakların birleştirdiği ayrık kütleler, açık ve yarı açık mekanların iklimsel değerlerini normalleştirmektedir. Öneri kamu yapısının önünde büyük ve boş bir meydanla kullanıcıyı ürkütmekten ziyade programında bulunanlar ile birleşerek daha samimi bir mekan sunmayı hedefler. Avlusu kentli için bir buluşma ve yaşama alanı niteliğindedir.

 

Devamı...

2013

Mehmet Metin Polat
Bilge Altuğ
Gökhan Turan