Beylikdüzü Cemevi

E-5 kara yolundan Marmara denizine uzanan Kavaklı Dere havzası, bir açık alan koridoru yaratarak Beylikdüzü ilçesini parçalara ayırmakta ve etrafındaki yerleşmeleri ve mahalleri tanımlamaktadır. Bu dev açık alan koridoru yaklaşık 8000 m uzunluğunda ve toplam 800.000 metrekarelik alanı ile gelişmekte olan kent dokusunun nefes alacağı dev bir kent parkı olarak çalışacaktır. 1/5000 İmar planı ile bu açık alan koridoru etrafında kurgulanan kamusal yapılar ise bu dev parkı çalıştıracak programlar olarak çalışmaktadır. Bu haliyle Cemevi, Kültür merkezi, park ve spor alını bu dev parkı çalıştıran bir kentsel akapunktur noktası  olarak çalışmaktadır. Cemevi, kültür merkezi, spor ve rekreasyon alanlarından oluşan program, gelecekte, arkasında gelişmekte olan konut alanının sosyal merkezi olarak çalışacaktır. Bu sosyal merkez ile mahalleyi ve Dev kent parkını birleştirecek bir arayüz önerilmiştir, program parçaları bu arayüz etrafında organize edilmiştir. İbadethane, kültür merkezi, park ve spor alanları içeren bu ada mahallenin sosyal merkezi olarak bir bütün halinde çalışması beklenirken, jenerik belediye imar planı mantığı doğrultusunda 3 ayrı işlev için 3 ayrı parsele bölünmüş, ortaya bürokratik gereksinimler dışında pek bir anlamı olmayan sınırlar çıkmıştır. İmar ise alelade bir konut parseliymiş gibi verilmiştir. Geleneksel Anadolu evi, çift programlıdır. Mutfak, depo, ahır, avlu(taşlık), bahçe gibi göreceli olarak umuma açık programlar zemin katta, salon ve odalar gibi özel programlar üst katta kurgulanmıştır. Bu iki kat 2 ayrı strüktürel katman olarak çalışmaktadır. Zemin (Kamusal) kat yığma taş iken, Üst (Özel) kat ahşap balon frame olarak kurgulanır. Geleneksel Anadolu evlerinde işlevsel ayrım, strüktür olarak da sürdürülmüş bu yolla mekansal bir esneklik saplanmıştır. Geleneksel Anadolu evinde zemin kat topoğrafyaya uymuş, onu yeniden tariflenmiş, Üst kat ise bunun üzerinde kendi geometrik yapısı ile yerleşmiştir. Bu bağlamda Kültür merkezi, park ve spor alanları Geleneksel Anadolu evinin zemin katı gibi organize edilmiş, Cemevi ise bir üst kota alınarak bu dünyadan mahremiyeti sağlanmıştır. Malzeme ve strüktür konusunda da bu ayrım sürdürülmüş, Zemin kat ve peyzajda iç - dış sürekliliğini bozmayacak şekilde doğal taş dokusu tercih edilmiştir. Cemevi katlarında ise Ahşap strüktür ve dokular tercih edilmiştir.

Devamı...

1. Ödül | 2015

Bilge Altuğ
Mehmet Metin Polat
Ata Kurt
Ecem Özden
Emre Açıkel

Beylikdüzü Belediyesi