Müze Troya

Tarihin çizgisel olmayan süreçlerinin belli bir düzen içinde toparlanıp somut materyaller üzerinden kişiye aktarılması, müzeyi   bu etkinliğin mekana yansıdığı yer olarak tanımlar. Arkeolojik eserin doğrudan kendi peysajında   konumlanan bir ‘müze’ strüktürü içinde sergilenmesi durumu ele alındığında, müzenin çatısı altında toplanan  eserlerle ziyaretçi arasında kurulan  ilişkinin sorgulanması beraberinde gelir. Arkeolojik alanların çok katmanlı tarihinin müze yapısının kendi içinde barındırdığı ‘dolaşma’ etkinliği üzerinden örgütlenme şekli ,sergilenen sanat eseri , arkeolojik obje ve kişi arasında kurulan ilişkiyi yansıtır. Müzenin kendi bölgesel peyzajı içinde bulunması, yapıyı sadece belirli tarihi süreci materyaller üzerinden aktarma olgusuna servis veren bir mekan olmaktan çıkarıp, obje-insan arasında kurulan doğrudan ilişkinin içine yeri, peyzajı, ’orada olma’ hissiyatını katar. Müze gezme etkinliği objeyle kurulan tekil ve doğrudan ilişki üzerinden değil, mekanın ve yerin de buna dahil olduğu bir seremoni olarak tanımlanır.
Troya müzesi, Tevfikiye Köy yolunun  Troya Ören yerine uzanan yolla kesiştiği noktada konumlanarak arkeolojik  gezi etkinliğinin  daha büyük bir ölçekte ele alındığı hattın başlangıç noktası olarak önerilir. Müze yapısı, çok fonksiyonlu programıyla bölgeye gelen ziyaretçilerin varış noktası olup, müze fonksiyonu  ile birlikte tanımlandığı  servis mekanları ve açık alanlarıyla arkeolojik gezi hattının birincil toplanma ve dağılma noktasını meydana getirir. Bu durumun mekansal organizasyona yansıması ise, yapının ören yeri yoluna referans veren ve köyün çeperinde konumlanan geçirgen,çok parçalı bir platform etrafında örgütlenmesidir. Kamusal program elemanları ile kütlesel olarak daha büyük ve aynı zamanda özel program elemanları arasında bir ayırıcı olarak tanımlanan platform, merkezi bir sokak hattını kesen ikincil geçişlerle kademelenip, arada tanımlanan çok katmanlı açık alanlarla  ‘alt-üst’ ayrımını bir yandan da muğlaklaştırır.

Devamı...

Mehmet Metin Polat
Caner Bilgin
Bilge Altuğ
Ceyda Cihangir
Amina Rezoug
Deniz Düvenci
Barış Arı